Οινοποιείο Makarounas Boutique Winery

Επαρχία: Λετύμπου

Εποξειδικό δάπεδο – Sikafloor με διαμόρφωση περιμετρικής υγειονομικής καμπύλης.

Φωτογραφικό Υλικό