Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας

Τα τελευταία χρόνια με την εισαγωγή της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών έγιναν αρκετά δημοφιλή τα συστήματα διαχείρισης ενέργειας (Building Energy Management Systems – BEMS), σε κτίρια κυρίως του εμπορικού τομέα.

Τα εν λόγω συστήματα προσφέρουν έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων των κτιρίων μέσω δίαυλων δικτύων αισθητήρων (sensors) και ενεργοποιητών (actuators) τα οποία είτε έχουν κάποιο σύστημα κεντρικού ελέγχου είτε λειτουργούν αποκεντρωμένα. Άμεση συνέπεια αυτού είναι ότι, με την εφαρμογή κατάλληλων αλγόριθμων ελέγχου, είναι δυνατή τόσο η εξασφάλιση συνθηκών άνεσης όσο και η εξοικονόμηση ενέργειας.

Που χρησιμοποιούνται τα συστήματα BEMS:

  • Υπηρεσίες αυτοματισμού και λειτουργίες ελέγχου
  • Θέρμανση, ψύξη, αερισμός, κλιματισμός (HVAC)
  • Γενικός φωτισμός και φωτισμός έκτακτης ανάγκης
  • Διαχείριση ενέργειας
  • Ασφάλεια και προστασία
  • Αναγνώριση και διάγνωση σφαλμάτων
Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.