Βελτιστοποίηση Τάσης

Βελτιστοποίηση Τάσης

Η τεχνολογία βελτιστοποίησης τάσης είναι ένας σύγχρονος τεχνολογικός εξοπλισμός που προσφέρει απίστευτα οφέλη από την άποψη της εξοικονόμησης ενέργειας! Όλος ο ηλεκτρικός εξοπλισμός που έχετε στο σπίτι είναι σχεδιασμένος να λειτουργεί με συγκεκριμένη βέλτιστη τάση. Συνήθως υπάρχει ελάχιστος έλεγχος της τάσης που λαμβάνετε και κατά μέσο όρο, οι τάσεις είναι πολύ υψηλότερες από ό, τι πρέπει να είναι, αυτό κάνει πολλές από τις ηλεκτρικές συσκευές σας να σπαταλούν ηλεκτρισμό και να μειώνουν τη διάρκεια ζωής τους.

Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (EAC) παράγει εύρος τάσης από 220 έως 240Vac, αλλά η βέλτιστη τάση για τις συσκευές είναι 220Vac. Ο σκοπός του βελτιστοποιητή τάσης είναι να αφήσει μόνο τάση 220Vac να περάσει σε μια ηλεκτρική συσκευή και συνεπώς να καταναλώσει μόνο την απαιτούμενη ενέργεια.

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο βελτιστοποίησης τάσης μπορείτε να εξοικονομήσετε κόστος ηλεκτρικής ενέργειας, να μειώσετε τις εκπομπές CO 2 και να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής του ηλεκτρικού εξοπλισμού. Ο βελτιστοποιητής τάσης πρέπει να εγκατασταθεί μετά το μετρητή της EAC αλλά πριν από την πλακέτα διανομής και να λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα 7 ημέρες την εβδομάδα.

Επικοινωνία

Συμπληρώστε τη φόρμα και ένας από τους συμβούλους μας θα επικοινωνήσει μαζί σας.